Mall för enskild medlemssida

 

Göta Älvdalens Konstförenings KONSTNÄRSSEKTION

 

Förnamn Efternamn

Född

1900

Adress

Himmelsvägen 1

 

Telefon

0706 - 55555555

Teknik

Måleri

 

Utbildning

 

 

 

Medlem i

GÄKK

 

 

Jurybedömda utställningar

 

 

 

Separatutställningar

 

 

 

 

Samlingsutställningar

 

 

 

 

 

Grupputställningar

 

 

 

 

Representerad

 

Stipendier

 

Till min hemsida