Nilsson Susanne

 

Göta Älvdalens Konstförenings KONSTNÄRSSEKTION

 

Susanne Nilsson

Född

1961

Adress

Kärra 124, 463 95 Lödöse

Telefon

073-57 33 440

Teknik

Skulptur, keramik

 

Utbildning

Keramikskolan ABF Göteborg

 

Medlem i

GÄKK

Handkraft Trollhättan

 

Jurybedömda utställningar

Svenska kyrkan Alingsås 1993

Nödinge vårsalong 1998

Konsthallen Vänersborg 2006

 

Separatutställningar

Handkraft Trollhättan

Carina Björk Galleri Stockholm

Repslagarmuseet 2010

 

Samlingsutställningar

Rhösska museet Göteborg

Handkraft Trollhättan

Vårutställning glasbuksmuseet Surte

 

Grupputställningar

Sommarutställning Ljungskile 2006,07,08,09,10,11

Älvkultur konstrunda i Göta Älvdalen. 2008.09,10,11

 

Representerad

Lilla Edets kommun

Bohusläns Museeum

Västarvets vandringsutst.

 

Stipendier