Eklund Per-Olof


Göta Älvdalens Konstförenings KONSTNÄRSSEKTION


Per-Olof Eklund

Född

1941 - 2019

Adress


Telefon

Teknik

Måleri, teckning


Utbildning
Medlem i

GÄKKJurybedömda utställningar
Separatutställningar

Lödöse, Göteborg, Alingsås, Linköping, Helsingborg, Stockholm, Vänersborg och Marstrand


Samlingsutställningar

Älvsborgssalongen 1978, 84, 85, 87


Grupputställningar

GÄKKs utställningar Vänersborg, Trollhättan, LödöseRepresenterad

Fler kommuner och landsting samt utländska privata samlingar.

Stipendier

GÄK stipendium