Lena Lavén


Göta Älvdalens Konstförenings KONSTNÄRSSEKTION


Lena Lavén

Född


Adress

Hagvägen 4

449 92 Nol


Telefon

0706 - 209237

Teknik

Akvarell


Utbildning
Medlem i

GÄKKJurybedömda utställningar
Separatutställningar

Samlingsutställningar


Grupputställningar

Representerad


Stipendier


Till min hemsida