Utställningar

Utställningar

Välkomna till
Göta Älvdalskonsts utställning 2021
Kulturens Hus Ljungskile 
21 augusti - 5 september då firar vi
Konstnärssektionens 50 år med utställningar i Göta Älvdalen.